Personvernerklæring

Introduksjon

The Art Trotter org. no. 920 617 387 er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter våre nettsider: thearttrotter.com, the-art-trotter.mykajabi.com,theartmasterclass.mykajabi.com, theartmasterclass.simplero.com, theartmasterclass.com, thearttrotter.simplero.com samt vår kursplattform med egne url-adresser [kursnavn].simplerosites.com og tilsvarende på kajabi.com. 

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsider.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Samtykke

For å kunne benytte deg av tjenestene tilgjengelig på våre nettsider er det nødvendig at du gir oss visse etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til den forespurte tjenesten.

Ved å bruke tjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Tjenestene vi tilbyr er ikke ment å benyttes av personer under 16 år med mindre deres foreldre/foresatte har gitt tillatelse til den behandling av personopplysninger som finner sted gjennom bruk av tjenesten. 

Behandlingsansvarlig

The Art Trotter er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av våre tjenester på våre nettsider, vil vi kunne behandle følgendepersonopplysninger relatert til deg:

 • Adresse

 • Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.

 • Brukernavn

 • E-postadresse

 • Firmanavn

 • Informasjon om din bruk av Våre Nettsider (definert i introduksjonen), eksempelvis din søkehistorikk på våre nettsider, hvilke undersider som besøkes etc.

 • Enhetstyper

 • Fødselsdato 

 • Informasjon om kontaktperson

 • IP-adresser

 • Kommentarer og aktivitetslogg fra våre kursportaler (etter innlogging)

 • Mailsporing

 • Navn

 • Nettleserinnstillinger

 • Operativsystem

 • Passord (kryptert for oss)

 • Quiz- og oppgavebesvarelser

 • Telefonnummer

 • Trafikkdata

Slik innhentes informasjonen:

Vi samler inn personopplysninger fra deg på følgende måter:

informasjon som du avgir via skjemaer på våre nettsider, eksempelvis:

 • Kontaktskjema eller påmelding til vårt nyhetsbrev

 • Påmelding til et gratiskurs, webinar e.l.

 • Nedlasting av f.eks. e-bok, guide, maler e.l.

 • Kjøp av kurs, tjenester eller produkter på våre nettsider

 • Kommentarfelt

Formålet med informasjonen som innhentes:

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester og benytte våre nettsider.

Vi vil behandle dine personopplysninger for de formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenestene og nettsidene på en best mulig måte.

Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og nettsider, vil personopplysningene bli behandlet for de formål som er nevnt nedenfor: 

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester

 • Sende ut relevant informasjon

 • Håndtere kundeservice

 • Tilby deg gratis tips, e-bøker, guider m.m.

 • Gi deg informasjon om de mest relevante produkter og tjenester

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

Slik lagres informasjonen:

Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsider lagres i vårt CRM-system i Kajabi, WebinarJam, Zoom som er systemene vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Slik kan du slette dine personopplysninger:

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på e-post [email protected].

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre du ønsker å benytte betalingstilbud fra våre underleverandører som PayPal, Stripe, Vips og Edmio AS. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av oss.

Hvis vi skulle utlevere personopplysninger til virksomheter som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at disse inngår databehandleravtale med oss som regulerer deres bruk av opplysningene de mottar fra oss slik at ditt personvern blir ivaretatt på betryggende måte og for øvrig i samsvar med relevant lovgivning. 

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter i den grad det følger av norsk lov.

Tredjepartslinker

Av og til, etter vår skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

Sikkerhet

Vi gjør det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en virksomhetmisbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre tjenester og nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

Dine rettigheter

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

E-post: [email protected].

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.