Kjøpsvilkår og betingelser for kurs og medlemskap

 

Vilkår og betingelser for kurs, medlemskap, seminarer, foredrag, kunstvandringer, arrangementer og en til en samarbeid og andre produkter fra The Art Trotter. 

Vi ønsker å gjøre det enkelt og sikkert å handle hos oss. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller THE ART TROTTER og dets respektive partnere. Alle opphavsrettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, dele med tredje part, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på THE ART TROTTER sine nettsider, produkter og portaler.

Flere av kunstverk som er gjengitt på nettsidene, portalen og i materialet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med kunstneren/BONO (Billedkunst Opphavsrett Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver og/eller BONO. 

 

Avtalen

Avtalen gjelder for én kjøper/deltaker, og det forutsettes at kjøperens personlige login informasjon ikke deles med andre. 

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran. Avtalen er utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av digitale varer på nett. 

 

Partene

Selger er The Art Trotter, Pilestredet 52, 0167, Oslo, [email protected], 920 617 387 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kurs- og medlemskapsperioden. The Art Trotter sine produkter og skreddersydde tjenester er beskyttet av opphavsrett. Produktene er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktene eller materialene som er tilgjengelig i produktene på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av oss. 

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktene våre. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt. 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut pdf:er som er laget for personlig bruk og har blitt autorisert for nedlasting. Disse er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Våre produkter er individuelle. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i din private kurs/medlems-portal.

Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser. 

Dersom du ønsker å bruke elementer fra læringsverktøyene våre i profesjonell virksomhet må en egen avtale dekkes og lisens kjøpes. Ta i så fall kontakt med oss på mail [email protected].

 

Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Betaling

Betaling skjer enten via bank, Vips eller bankkort. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt for kjøperen. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

 

Delbetaling

Vi tilbyr delbetalng. Delbetaling er ikke et årsabonnement og kan ikke sies opp. 

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

 

Løpende abonnementsbetaling

Kjøp av måneds- eller årsabonnement med månedlige betalinger er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp hver måned eller hvert år. Dersom abonnementet ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

 

Salg til mindreårige

Kjøpere under 18 år må ha tillatelse fra verge for å kjøpe fra oss. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen eller tjenesten. Ved kjøp av digitale kurs, seminarer og medlemsportal vil kjøper motta kurset/ få tilgang til medlemsportalen umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn. Overtagelsen er skjedd når kjøperen får tilgang til kurs-/ medlemsportal. 

Ved kjøp av seminarer og arrangementer som er planlagt på et bestemt tidspunkt i femtiden, vil levering skje på det angitte tidspunktet. 

 

Medlemskap 

Medlemskap er et løpende abonnement som kjøperen betaler for hver måned eller hvert år, avhengig av hvilken type abonnement kjøperen har valgt. 

Om du velger årsabonnement (motsvarer 12 måneders abonnement fra kjøpsdato) gjelder 12 månedersbindingstid, og avtalen er bindende. 

Om du velger månedsabonnement, gjelder 1- månedsoppsigelse. Oppsigelsen må gjøres senest én måned før neste trekk. 

Avtalen fornyes automatisk til en ny måned eller nytt år hvis ikke den er sagt opp på mail til [email protected] innen en måned før ny avtale starter.

Medlemsavgiften trekkes automatisk hver måned ved månedsabonnement eller hvert år ved årsabonnement på den samme datoen som da kjøperen meldte seg inn. 

Eksempel:

Månedsabonnement: Meldte du deg inn med månedsabonnement den 4. april, er neste trekk 4. mai, og deretter 4. juni osv. 

Årsabonnement: Meldte du deg inn 4. april 2023, er neste trekk 4. april 2024. Ønsker du å si opp abonnementet må oppsigelsen komme senest én måned før neste trekk, dvs. senest 4. mars 2023.

 

Angrerett for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert

Våre produkter er digitale og du får umiddelbar tilgang til produktet når kjøpet er gjennomført. 

Produktene til The Art Trotter går inn under §22n, "Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.” Denne godkjennelsen ble gjort ved kjøp. Det er dermed ingen angrerett på våre digitale kurs og produkter. 

Vi ønsker likevel at du skal kunne teste hvordan det er å lære om kunst hos oss for lengre kurs som går over flere dager/uker. Vi gir deg derfor 14-dagers fornøydsgaranti fra kjøpsdato på enkelte av våre produkter. 14-dagers fornøydsgaranti annonseres eksplisitt på salgssiden og i salgskommunikasjonen. Dersom kurset er kjøpt etter at kurspåmeldingen er stengt, gjelder fornøydsgarantien fra stengetidspunktet. Ønsker du å benytte deg av 14-dagers fornøydsgaranti må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydelig måte på e-post til [email protected]. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen to uker fra datoen din angrefrist benyttes.

 

Agrerett for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester

Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av oss eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen. 

 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på våre kurs og medlemskap. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved å kjøpe produktene våre samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere, medlemmer og representanter for selgeren og ansatte hos dets partnere.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og medlemskap. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller selgerens ansatte holdes strengt konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. 

Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. 

Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice på følgende e-post: [email protected]. Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: https://www.thearttrotter.com/personvern

 

Ansvarsbegrensing

Vi og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, medlemsportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe produktene våre aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på våre kurs, program og medlemskap. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, studieinnsats, kunnskap, evne, engasjement for å nevne noen. 

 

Avlysing og utsettelse

The Art Trotter forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs/medlemskap/arrangement som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved utsettelse fra oss vil deltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe våre produkter samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Oppsigelse

Ved å kjøpe produktene våre, samtykker du i at The Art Trotter kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmene våre uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

 

Tvisteløsning 

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering ved møte eller på telefon, eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på følgende elektronisk adresse: epost [email protected]

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forbrukerrådet. 

 

Force majeur

Er The Art Trotter eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, nedstengning av Internettet, pandemier, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er The Art Trotter fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected] 

Adresse: The Art Trotter c/o Gründergarasjen, Pilestredet 52, 0167, Oslo.

Org.nr: 920 617 387